2018 m. gegužės 21 d.
Naujienos
Apie biurą
ES reikalų svarstymas Seime
Europos Parlamento nariai iš Lietuvos
Bendra informacija apie ES
Euras Lietuvoje
Europos Sąjungos institucijos
Aktualūs dokumentai
Klauskite - atsakome
Skaitykla
Seimo EIB renginiai
Europos Savaitė Seime
Seimo Europos klubas
Pirmininkavimas ES Tarybai
IPEX ir Seimas

 

 

Prisijungimo vardas: 

Slaptažodis: 
Prisiminti
 

Seimo EIB skaityklos leidinių klasifikacija

 

 

Terminus iš šios klasifikacijos galima naudoti knygų paieškoje. Galimi du variantai:

1) Atliekant išplėstinę paiešką žodį ar frazę įrašyti į eilutę “Bet koks žodis” arba “Dalykas”.

2) Atliekant išplėstinę paiešką temos šifrą (skaičius prieš temos pavadinimą) įrašyti į eilutę “Šifras”.

 

 

Pagrindinės temos:

 

01 instituciniai klausimai

 

0110  Europos integracija
0110P Europos integracija – periodika

 

0111 Europos Konventas

 

0120 Institucijų veikla

 

01201 Europos Parlamentas

01201P Europos Parlamentas - periodika

01202 Europos Komisija

01203 ES Taryba

01204 Europos Ombudsmenas

01205 Europos investicijų bankas

01206 Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

01206P Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas - periodika

01207 Europos Teisingumo Teismas

01208 Europos Audito Rūmai

01209 Europos centrinis bankas

01210 Europos Regionų komitetas

01211 Eurobarometras

01212 ES agentūros

 

0130 Biudžetas

 

0140 Bendra informacija apie ES


0140P Bendra informacija apie ES – periodika

 

0141 Demokratija

 

0142 Lobizmas

 

0150 ES plėtra

 

0151 PHARE

 

0152 SAPARD

 

0153 ISPA

 

0154 Europos Komisijos vertinimo pranešimai ir ataskaitos

 

0155 ES ir Lietuva


0155P ES ir Lietuva – periodika

 

02 Muitų sąjunga ir prekybos politika

 

0210 Bendrieji muitų tarifai

0220 Muitų reguliavimas

0230 Tarifų kvotos

0240 Laisvas prekių judėjimas

0250 Prekybos politika

0260 Prekybos sutartys

 

03 Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

 

0310 Žemės ūkio politika
0310P  Žemės ūkio politika – periodika

0320 Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondas

0340 Gyvulininkystė

0350 Augalininkystė

0370 Miškininkystė

0380 Žuvininkystė
0380P Žuvininkystė – periodika

0390 Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas

 

04 Užimtumas ir darbas

 

0410 Užimtumo politika
0410P  Užimtumo politika – periodika

0420 Darbo rinka, laisvas darbuotojų judėjimas

0430 Profesinis mokymas

0440 Darbo sąlygos ir sauga

 

05 Socialiniai klausimai

 

05P Socialiniai klausimai – periodika

 

0510 Socialinė politika

 

0511 Lyčių lygybė

0520 Sveikatos apsauga

0530 Socialinė apsauga, socialinis saugumas

0540 Europos socialinis fondas

 

06 Teisė ir procedūros

 

0610 Sutartys, susitarimai, konvencijos

0611 Teisingumas ir vidaus reikalai

0612 Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

0620 Antrinė Bendrijos teisė

0630 Teisės derinimas

0640 Teisės ir laisvės

0641 Europos pilietybė

0650 Tarptautinė teisė

 

07 Transportas

 

0710 Transporto politika

0720 Žemės transportas (kelių, geležinkelio, vamzdynų)

0730 Jūros ir vidaus vandenų transportas
0730P Jūros ir vidaus vandenų transportas - periodika

0740 Oro ir erdvės transportas

 

08 Konkurencija ir įmonės (verslas)

 

0810 Konkurencija ir jos reguliavimas

0820 Įmonės
0820P Įmonės - periodika

0830 Įmonių teisė

0840 Smulkus ir vidutinis verslas

0841 Europos investicijų fondas

0850 Verslo sritys

0851 Turizmas

0852 Leidyba

0853 Elektroninis verslas

0854 IT ir telekomunikacijos

 

09 Finansai

 

0910 Monetarinė politika ir euras

0920 Finansų integracija ir laisvas kapitalo judėjimas

0930 Mokesčiai

 

10 Ekonomika, vartotojai

 

1010 Ekonominė politika

1020 Vidaus rinka
1020P Vidaus rinka- periodika

1030 Pramonės politika

1040 Trečiasis sektorius (bankininkystė, draudimas, paslaugų teikimo laisvė)

1050 Vartotojai ir vartojimas

 

11 Išoriniai santykiai

 

1110 Išoriniai santykiai

1120 Daugiašaliai susitarimai ir tarptautinės organizacijos

1121 Europos Taryba

1122 NATO

1123 Šiaurės Šalių Ministrų Taryba

1130 Santykiai su trečiosiomis šalimis

1140 ES pagalba besivystančioms šalims

1150 Europos vystymo fondas ir santykiai su AKR

1150P Europos vystymo fondas ir santykiai su AKR - periodika

1170 Bendra užsienio ir saugumo politika

 

12 Energetika

 

1210 Energetikos politika

1220 Euratom/ branduolinė energija

1240 Elektra

 

13 Regioninė politika

 

1310 Regioninė politika
1310P Regioninė politika – periodika

1311 Airija

1312 Austrija

1313 Belgija

1314 Bulgarija

1315 ȥkija

1316 Danija

1317 Estija

1318 Graikija

1319 Ispanija

13110 Italija

13111 Jungtinė Karalystė

13112 Kipras

13113 Latvija

13114 Lenkija

13115 Lietuva

13116 Liuksemburgas

13117 Malta

13118 Olandija

13119 Portugalija

13120 Prancūzija

13121 Rumunija

13122 Slovakija

13123 Slovėnija

13124 Suomija

13125 Švedija

13126 Turkija

13127 Vengrija

13128 Vokietija

13129 Baltijos jūros regionas

1320 Europos regioninės plėtros fondas

 

14 Aplinkos apsauga

 

14P Aplinkos apsauga - periodika

1410 Aplinkos apsaugos politika

1411 Vanduo

1412 Oras

1420 Aplinkos tarša

1430 Darnus vystymas

1440 Ekologinė vadyba

1450 Sanglaudos fondas

 

15 Mokslo ir technikos tyrimai

 

1510 Tyrimai

1520 Energetikos mokslai ir tyrimai

1530 Chemijos, fizikos mokslai ir pramonės procesai

1540 Medicina ir biologijos mokslai

1550 Agronomija ir maisto technologija

1560 Informacinės technologijos ir telekomunikacija

1570 Erdvės tyrimai

1580 Kiti sektoriai

 

16 Informacija, švietimas, kultūra

 

1610 Informacija ir komunikacija

1630 Švietimo politika - mokymas

1640 Kultūra

1650 Švietimo programos

1651 Leonardo da Vinci

1651P Leonardo da Vinci - periodika

1652 Socrates

1653 Jaunimas

 

17 Statistika

 

1710 Bendroji statistika

1720 Ekonomika ir finansai

1730 Gyventojai ir socialinės sąlygos

1740 Energetika ir pramonė

1750 Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

1760 Užsienio prekyba

1770 Paslaugos ir transportas

1780 Aplinka

1790 Kita

 

18 Žodynai ir žinynai

 

19 Leidiniai vaikams

 

20 Politika

 

 

 

 
 
 
 
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Gegužė
    2018     
 
 
{Europa go}