2018 m. birželio 22 d.
Naujienos
Apie biurą
ES reikalų svarstymas Seime
Europos Parlamento nariai iš Lietuvos
Bendra informacija apie ES
Euras Lietuvoje
Europos Sąjungos institucijos
Aktualūs dokumentai
Klauskite - atsakome
Skaitykla
Seimo EIB renginiai
Europos Savaitė Seime
Seimo Europos klubas
Pirmininkavimas ES Tarybai
IPEX ir Seimas

 

 

Prisijungimo vardas: 

Slaptažodis: 
Prisiminti
 

SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETAS

 

Seimo Užsienio reikalų komiteto veikla apima įvairias užsienio politikos sritis. Komitetas svarsto ir rengia išvadas dėl tarptautinių sutarčių ir susitarimų ratifikavimo ir denonsavimo, taip pat kitų su užsienio politika susijusių teisės aktų projektų.

Komitetas kartu su valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis palaiko ir plėtoja ryšius su išeiviais iš Lietuvos ir jų organizacijomis užsienyje, taip pat su lietuviais autochtonais, gyvenančiais už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. Be to, komitetas kartu su kitais komitetais nagrinėja migracijos reguliavimo problemas ir teikia pasiūlymus bei išvadas dėl jų, diskutuoja užsienio prekybos politikos, pagalbos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimais.

Labai svarbus vaidmuo komitetui tenka svarstant ir teikiant rekomendacijas bei pasiūlymus Vyriausybei dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių santykių užmezgimo ir diplomatinių atstovybių atidarymo užsienyje, taip pat dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovų užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose skyrimo bei jų atšaukimo.

Atsižvelgdamas į Lietuvos užsienio politikos prioritetus, komitetas svarsto ir teikia rekomendacijas dėl Seimo tarptautinio bendradarbiavimo prioritetų, dėl Seimo atstovavimo tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose, dėl Seimo delegacijų veiklos tarptautinėse parlamentinėse organizacijose ir asamblėjose, dėl Seimo tarpparlamentinių ryšių grupių sudarymo, koordinuoja šių grupių veiklą, išklauso ir vertina jų veiklos ataskaitas, taip pat koordinuoja Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių departamento veiklą.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pareigas eina Benediktas Juodka

Seimo Užsienio reikalų komiteto įgaliojimai ir darbo tvarka

Komitete vyksta pagrindinis Seimo darbas svarstant ir teikiant išvadas dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ratifikavimo ir denonsavimo, kitų su užsienio politika susijusių teisės aktų projektų, atliekant parlamentinę kontrolę komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais, taip pat vykdant kitus Seimo statute nustatytus komiteto įgaliojimus.

Sesijos metu eiliniai komiteto posėdžiai rengiami du kartus per savaitę – trečiadieniais ir penktadieniais. Komiteto posėdžiai yra atviri svarstant teisės aktų projektus ir kai kuriuos parlamentinės kontrolės klausimus, tačiau dažniausiai komitetas rengia uždarus posėdžius. Uždaruose posėdžiuose svarstomos Lietuvos Respublikos pozicijos dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus, pozicijos vykstant į ES Tarybos susitikimus, taip pat parlamentinės kontrolės užsienio politikos srityje klausimai. 

Seimo Užsienio reikalų komiteto teisėkūra ir kita veikla

Komitetas, be teisėkūros darbo, atlieka ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų vykdomos užsienio politikos parlamentinę kontrolę, plėtoja tarptautinius ryšius. Ypač svarbūs yra reguliarūs Šiaurės ir Baltijos jūros regiono valstybių parlamentų (NB8) užsienio reikalų komitetų pirmininkų susitikimai. Šių susitikimų metu aptariamos tarptautinės ir Europos politikos aktualijos, praktiniai parlamentinio bendradarbiavimo stiprinimo klausimai. Ne mažiau svarbūs yra tradiciniai Baltijos valstybių parlamentų (NB3) užsienio reikalų komitetų delegacijų susitikimai, į kuriuos kviečiami ir kitų kaimyninių valstybių parlamentų atstovai.

Seimo Užsienio reikalų komiteto dalyvavimas svarstant Europos Sąjungos reikalus

Užsienio reikalų komitetas svarsto Lietuvos Respublikos pozicijas, pateikiamas ES Užsienio reikalų tarybos, Bendrųjų reikalų tarybos bei Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiuose, taip pat išklauso ataskaitas po šių posėdžių. Be to, komitetas nuolat informuojamas apie NATO ir ES gynybos ministrų susitikimuose svarstomus klausimus. Kartu su Europos reikalų komitetu Užsienio reikalų komitetas svarsto ir teikia mandatą dėl Lietuvos Respublikos pozicijos, pateikiamos Europos Vadovų Tarybos posėdžiuose. Be to, komitetas pagal kompetenciją svarsto ir teikia išvadas dėl ES teisės aktų projektų atitikties subsidiarumo principui. Užsienio reikalų komitetas kartu su Europos reikalų komitetu bendrame posėdyje įvertina Seimo specializuotų komitetų pasiūlymus dėl Europos Komisijos metinės darbo programos ir pasiūlymų aktualumo Lietuvai.

 

 

 

 

 
 
 
 
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Birželis
    2018     
 
 
{Europa go}