2018 m. gegužės 21 d.
Naujienos
Apie biurą
ES reikalų svarstymas Seime
Europos Parlamento nariai iš Lietuvos
Bendra informacija apie ES
Euras Lietuvoje
Europos Sąjungos institucijos
Aktualūs dokumentai
Klauskite - atsakome
Skaitykla
Seimo EIB renginiai
Europos Savaitė Seime
Seimo Europos klubas
Pirmininkavimas ES Tarybai
IPEX ir Seimas

 

 

Prisijungimo vardas: 

Slaptažodis: 
Prisiminti
 

2006 m. "Europos savaitės" renginių vaizdo įrašai ir pranešimų medžiaga

 

EUROPOS SAVAITĖS PROGRAMA

_______________________________________________

 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto ir Seimo

Europos informacijos centro

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-05-12)

 

 Apdraustųjų sveikatos apsauga Europos Sąjungoje. Patirtis. Problemos

 

vaizdo įrašas

 

Pranešimų medžiaga:

 

Europos Sąjungos prioritetai ir Europos Sąjungos piliečių sveikatos apsauga

Pranešėjas – Sveikatos apsaugos viceministras Rimantas ŠADŽIUS

 

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Lietuvoje Europos Sąjungos kontekste

Pranešėja – M.Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė Danguolė JANKAUSKIENĖ

 

Teisė į būtinąją pagalbą Europos Sąjungoje, Europos Ekonominėje Erdvėje ir Šveicarijoje

Pranešėjas – Valstybinės ligonių kasos Teisės skyriaus vyr.specialistas Arvydas ARANAUSKAS

 

Paslaugų prieinamumas po įstojimo į ES

Pranešėja – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Algis SASNAUSKAS

 

 

_______________________________________________

 

 

Seimo Audito komiteto ir Europos informacijos centro

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-05-12)

 

PRIVATAUS IR VIEŠOJO KAPITALO PARTNERYSTĖ EUROPOJE

 

vaizdo įrašas

Pranešimų medžiaga:

 

Viešoji ir privati partnerystė

Pranešėja – Ūkio ministerijos sekretorė Lina DOMARKIENĖ

 

Viešoji ir privačioji partnerystė Europoje

Pranešėja – advokatų kontoros Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN asocijuota teisininkė Joana BAUBLYTĖ

 

 

_______________________________________________

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto ir Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-05-10)

  

Bendradarbiavimas Europos sąjungoJE kovojant su nusikalstamumu ir terorizmu bei potencialūs Europos piliečių teisių pažeidimai

 

Vaizdo įrašas

 

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:

 

Kriminalinės žvalgybinės informacijos apsikeitimas tarp ES valstybių narių kompetentingų teisėsaugos institucijų ir Europolo: asmens duomenų apsaugos užtikrinimas

Pranešėjas - Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos Lietuvos Europolo nacionalinio skyriaus viršininkas Mindaugas PETRAUSKAS

 

Terorizmo prevencijos strategijos

Pranešėjas - Valstybės saugumo departamento Kovos su terorizmu valdybos viršininkas Arūnas PAUKŠTĖ

 

Duomenų apsauga trečiajame ramstyje

Pranešėja - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos l. e. direktoriaus pareigas Rita VAITKEVIČENĖ

 

________________________________________________

 

 

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-05-10)

 

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PANAUDOJIMO PAMOKOS (2004–2006 M.) IR PERSPEKTYVOS (2007–2013 M.) SIEKIANT LISABONOS TIKSLŲ

 

Vaizdo įrašas

 

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:

 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo perspektyvos 2007 – 2013 m.

Pranešėjas –  Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius Dainius NUMGAUDIS

 

2004 – 2006 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos pagal Bendrąjį programavimo dokumentą administravimo pamokos rengiantis naujam programavimo periodui 2007 – 2013 m.

Pranešėja – Finansų ministerijos Europos Sąjungos sanglaudos politikos skyriaus vedėja Jekaterina ŠARMAVIENĖ

 

Lietuvos mokslo integracijos į Europos mokslo erdvę iššūkiai

Pranešėjas - Mokslų akademijos prezidentas prof. habil. dr. Zenonas Rokus RUDZIKAS

 

Mokslinių tyrimų svarba Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir nacionalinėje Lisabonos strategijose

Pranešėjas - Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Eugenijus BUTKUS

_______________________________________________

 

 

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto ir Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-05-05)

 

EURAS: ARGUMENTAI “UŽ” IR “PRIEŠ

 

Vaizdo įrašas

 

PRANEŠIMAI:

 

Euras: argumentai "už" ir "prieš"

Pranešėjas – dr. Raimondas KUODIS, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius

 

________________________________________________

 

 

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto ir Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-05-03)

 

REGIONŲ PLĖTROS TARYBŲ VAIDMUO 2007-2013 METŲ FINANSINĖS PERSPEKTYVOS KONTEKSTE

 

Vaizdo įrašas

 

PROGRAMA

 

PRANEŠIMAI:

 Regionų plėtros tarybų vaidmuo įsisavinant 2007-2013 metų finansinėje perspektyvoje numatytas lėšas
Pranešėjas - Sergejus KRIŠPINOVIUS,  Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius

   

Nacionalinės 2007-2013 metų ES Struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų rengimo proceso ir jo rezultatų apžvalga
Pranešėja - Ana STANKAITIENĖ, Finansų ministerijos Europos Sąjungos programų valdymo departamento direktorė

 

_______________________________________________

 

 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro

 “Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-04-28)

 

EUROPOS SĄJUNGOS NELEGALIOS MIGRACIJOS IR PRIEGLOBSČIO POLITIKA

 

Vaizdo įrašas

 

PROGRAMA

________________________________________________

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija 

(2004-04-26)

 

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ NAUDOJIMO SKATINIMAS LIETUVOJE EUROPOS ENERGETINĖS SISTEMOS KONTEKSTE 

 

 Vaizdo įrašas

 

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:

 

ES atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo politika ir šių išteklių panaudojimas Lietuvoje

Pranešėjas – Algimantas ZAREMBA, Ūkio ministerijos Energetikos departamento direktorius

 

Nevyriausybinių organizacijų požiūris į atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą Lietuvoje

Pranešėjas – bendrijos “Atgaja” pirmininkas Saulius PIKŠRYS

 

Atsinaujinantys biokuro ištekliai valstybiniuose miškuose

Pranešėjas – Generalinis miškų urėdas Benjaminas SAKALAUSKAS

 

Lietuvos atsakingosios vėjo energetikos perspektyvos

Pranešėjas – Lietuvos vėjo energetikų asociacijos prezidentas dr. Stasys PAULAUSKAS

 

Energijos gamyba iš biodegraduojančių atliekų

Pranešėjas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Aplinkosaugos komiteto pirmininkas dr. Rimantas BUDRYS

 

________________________________________________

 

Seimo Užsienio reikalų komiteto ir Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-04-24)

 

EUROPOS SĄJUNGOS PLĖTRA: AR TURIME NUBRĖŽTI JOS RIBAS

 

Vaizdo įrašas

 

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:

 

Europos Sąjungos valstybių narių “plėtros nuovargis” ir Europos Sąjungos pasirengimas priimti naujas nares

Pranešėjas - Darius ŽERUOLIS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Europos Sąjungos reikalams

 

 

Europinių perspektyvų svarba Europos Sąjungos išorinių santykių kontekste

Pranešėjas - Vidmantas PURLYS, Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento direktoriaus pavaduotojas

 

________________________________________________

 

 

Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-04-21)

 

ŽEMĖS ŪKIUI IR KAIMO PLĖTRAI SKIRTŲ EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS, LIETUVOS KAIMO SOCIALINIS EKONOMINIS MODELIS

 

Vaizdo įrašas

 

PRORGAMA

 

________________________________________

 

 

Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro 

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-04-19)


 

E.INTEGRACIJOS (eInclusion) INICIATYVA: NAUJI INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOKYBĖS PARAMETRAI

 

    Vaizdo įrašas

 

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

 

 

Informacinės ir ryšių technologijos visaapimančiai visuomenei: E. Įterpties ministrų konferencija Rygoje

Pranešėjas: dr. Vytautas KRASAUSKAS, Vidaus reikalų ministerijos Informacinės politikos departamento Elektroninės valdžios paslaugų skyriaus vedėjas

 

 

E.Integracijos iniciatyva - Lietuvos visuomenės raidos greitkelis

Pranešėjas: dr. Gintautas VILKELIS, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas

 

_______________________________________________

 

 

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto,

Žmogaus teisių komiteto ir Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro 

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-04-14)

 

EUROPOS SĄJUNGOS LYČIŲ LYGYBĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE

 

Vaizdo įrašas

 

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:

 

Lyčių lygybė: ES ir nacionalinių įgyvendinimo priemonių sąveika. Teisės aktai, programos, projektai, priemonės

Pranešėja: VANDA JURŠĖNIENĖ, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių ir socialinės integracijos departamento Lygių galimybių skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

ES lyčių lygybės instituto įsteigimo galimybės Lietuvoje

Pranešėja: VANDA JURŠĖNIENĖ, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių ir socialinės integracijos departamento Lygių galimybių skyriaus vedėjos pavaduotoja

 

Lyčių lygybės politika Lietuvoje ir ES lyčių lygybės institutas

Pranešėja: AUŠRINĖ BURNEIKIENĖ, Lygių galimybių kontrolierė

 

Praktiniai lyčių lygybės įgyvendinimo Lietuvoje aspektai

Pranešėja: Margarita JANKAUSKAITĖ, Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė

 

______________________________________________

 

Seimo Ekonomikos komiteto ir Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro 

“Europos savaitės” ir Europos ateities diskusija

(2006-04-05)


EUROPOS SĄJUNGOS ENERGETIKOS POLITIKOS METMENYS*

(*Europos Komisijos Žalioji knyga “ES tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategija”)

 

Vaizdo įrašas


 

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:

 

Europos Sąjungos energetikos politikos aktualijos

Pranešėjas: VIDMANTAS PURLYS, Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento direktoriaus pavaduotojas

 

Tausi, konkurencinga ir saugi Europos Sąjungos energetikos strategija

Pranešėjas: MARIJUS FRANCKEVIČIUS, Energetikos agentūros direktorius

 

Energetikos iššūkių akivaizdoje

Pranešėjas: PIJUS RALYS, Lietuvos pramoninkų konfederacijos Energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas

 

 

 
 
 
 
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Gegužė
    2018     
 
 
{Europa go}