2018 m. gegužės 21 d.
Naujienos
Apie biurą
ES reikalų svarstymas Seime
Europos Parlamento nariai iš Lietuvos
Bendra informacija apie ES
Euras Lietuvoje
Europos Sąjungos institucijos
Aktualūs dokumentai
Klauskite - atsakome
Skaitykla
Seimo EIB renginiai
Europos Savaitė Seime
Seimo Europos klubas
Pirmininkavimas ES Tarybai
IPEX ir Seimas

 

 

Prisijungimo vardas: 

Slaptažodis: 
Prisiminti
Klausimai-atsakymai
2013-12-04
Labas vakaras, norėčiau , kad pakomentuotumėte sanglaudos politikos savoką, sanglaudos politikos lygius,ES fondų finansavimo esmę (t.y. kuo siekia pati ES skirdama lėššas tam tikries projektams).
(0)
paklausė:

Sanglauda - vienas svarbiausių Europos Sąjungos vykdomosios socialinės ir ekonominės politikos tikslų. Jos esmė - sumažinti atskirų Europos Sąjungos valstybių ir regionų ekonominio ir socialinio išsivystymo lygio skirtumus. Šis terminas Europos Bendrijų steigimo sutartyse atsirado tik 1986 m. pasirašius Suvestinį Europos aktą. Europos Bendrijos steigimo (Romos) sutartis buvo papildyta nauju skyriumi „Ekonominė ir socialinė sanglauda“. Šiame skyriuje teigiama „Kad skatintų visokeriopą darnią plėtrą, Bendrija plėtoja ir vykdo savo veiklą, padedančią stiprinti jos ekonominę ir socialinę sanglaudą“. Sutartyse taip pat numatoma tokią sanglaudą skatinti per struktūrinius fondus, Europos investicijų fondą ir kitas finansų įstaigas. Buvo nuspręsta per specialius struktūrinius fondus menkiau išsivysčiusiose šalyse finansuoti įvairius modernizacijos projektus, tam, kad būtų skatinama intensyvesnė konkurencija. (Informacijos šaltinis: Gedimino Vitkaus enciklopedinis žinynas „Europos Sąjunga“ 2008).

Lisabonos sutartyje, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos 174 straipsnis skelbia: Sąjunga ypač siekia mažinti regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą. Šiuo požiūriu ypatingas dėmesys skiriamas kaimo vietovėms, pramonės pereinamojo laikotarpio vietovėms bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčioms vietovėms, pavyzdžiui, labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams bei salų, pasienio ir kalnuotoms vietovėms. 175 straipsnyje rašoma: valstybės narės savo ekonominę politiką vykdo ir ją koordinuoja taip, kad būtų siekiama 174 straipsnyje išdėstytų tikslų. Nustatant bei įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis ir veiksmus bei kuriant vidaus rinką atsižvelgiama į 174 straipsnyje išdėstytus tikslus ir prisidedama prie jų siekimo. Sąjungai siekti šių tikslų padeda ir veikla, kurios ji imasi panaudodama struktūrinius fondus (Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyrių, Europos socialinį fondą, Europos regioninės plėtros fondą), Europos investicijų banką ir kitus esamus finansinius instrumentus. Europos Komisija kas treji metai pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui pranešimą apie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos linkme pasiektą pažangą ir apie tai, kaip įvairios šiame straipsnyje numatytos priemonės padėjo jos siekti. Prireikus prie šio pranešimo pridedami atitinkami pasiūlymai. Jei pasirodytų, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, nesusijusių su fondais ir nepakenkiančių priemonėms, kurių yra imtasi kitų Sąjungos politikos sričių sistemoje, tokių veiksmų Europos Parlamentas ir Taryba gali imtis spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu.

176 straipsnis apibrėžia pagrindinių fondų paskirtį: Europos regioninės plėtros fonas - padeda ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus prisidedant prie atsiliekančių regionų plėtros bei struktūrinio prisitaikymo ir nuosmukį patiriančių pramoninių regionų pertvarkos. Sanglaudos fondas teikia paramą aplinkos apsaugos ir transeuropinių tinklų projektams transporto infrastruktūros srityje.

162 straipsnis nurodo: Europos socialinis fondo paskirtis - palengvinti darbuotojams įsidarbinti ir padidinti jų judėjimą Sąjungoje geografinės ir darbo vietos atžvilgiu, taip pat sudaryti sąlygas jiems prisitaikyti prie pramonės permainų ir gamybos sistemos pokyčių, ypač vykstant profesiniam mokymui ir perkvalifikavimui.

Visą informaciją apie sanglaudos politiką, regioninę politiką surasite Europos Sąjungos interneto portale pagal šias nuorodas:

http://ec.europa.eu/regional_policy/faq/q1/index_lt.cfm;

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_lt.cfm;

http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/what_we_do_lt.cfm;

Europos Sąjungos struktūrinė parama Lietuvoje:

http://www.esparama.lt/.

Daugiau informacijos apie regionų ir sanglaudos politiką, jos istorijos raidą ir pokyčius surasite Seimo Europos informacijos biuro skaitykloje esančiose knygose:

Handbook on the European Union, Zoltan Horvath, 2011;
Glausta teminė informacija apie Europos Sąjungą, Europos Parlamentas, 2009.

Atgal
 
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Gegužė
    2018     
 
 
{Europa go}