2018 m. birželio 22 d.
Naujienos
Apie biurą
ES reikalų svarstymas Seime
Europos Parlamento nariai iš Lietuvos
Bendra informacija apie ES
Euras Lietuvoje
Europos Sąjungos institucijos
Aktualūs dokumentai
Klauskite - atsakome
Skaitykla
Seimo EIB renginiai
Europos Savaitė Seime
Seimo Europos klubas
Pirmininkavimas ES Tarybai
IPEX ir Seimas

 

 

Prisijungimo vardas: 

Slaptažodis: 
Prisiminti
 

2007 m. “Europos savaitės“ renginių programos, pranešimų medžiaga ir garso įrašai

 

EUROPOS SAVAITĖS PROGRAMA


2007 04 13

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto ir

Seimo Europos informacijos centro rengta diskusija

 

“Migracija - XXI-ojo amžiaus neišvengiamybė?!”

 

VAIZDO ĮRAŠAS

 

FOTO

 

PRANEŠIMAI

 

Kęstutis Sadauskas

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas

Europos Sąjungos politika ekonominės migracijos srityje

 

Rimantas Kairelis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius

Ekonominės migracijos valdymo strategija

 

Dainius Paukštė

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas

Imigracijos valdymo priemonės

 

Giedrius Kadziauskas

Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas

Ar verta grįžti namo - Lietuvių migracijos priežastys ir Vyriausybės priemonių išeivijai susigrąžinti efektyvumas

 


2007 04 20

Seimo Audito komiteto ir

Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro rengta diskusija

 

“Europinės audito viešosios priežiūros sistemos kūrimo perspektyvos Lietuvoje“

 

VAIZDO ĮRAŠAS

 

FOTO

 

PRANEŠIMAI

 

Ingrida MUCKUTĖ

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktorė

Naujosios audito direktyvos pagrindiniai aspektai

 

Genadijus MAKUŠEVAS

Lietuvos auditorių rūmų prezidentas

Lietuvos atestuotųjų auditorių patirtis. Direktyvos 2006/43/EB reikalavimai dėl auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros sistemos

 

Prof. habil. dr. Vaclovas LAKIS

Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto Apskaitos ir audito katedros vedėjas

Audito priežiūros organizavimo klausimai

  


2007 04 25
Seimo Ekonomikos komiteto, “Lietuvos pažangos” forumo ir Seimo Europos reikalų komiteto
Europos informacijos centro Europos savaitės diskusijos

 

"Europos ir nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimas. pelno mokesčio pakeitimo siekiant paskatinti aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų panaudojimą perspektyvos. socialinio mokesčio panaikinimo svarba"

 

 VAIZDO ĮRAŠAS

FOTO

 

 PRANEŠIMAI

 

Dėl Europos ir nacionalinės energetikos strategijos priemonių įgyvendinimo

 

Pijus Ralys - Lietuvos pramonininkų konfederacijos Energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas

 

Birutė Vėsaitė -  Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto Pirmininkė

 

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio pakeitimo, 

įtakojant aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų panaudojimo skatinimą

 

Juozas Megelinskas - Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas

 

Ingrida Šimonytė - Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sekretorė

 

 


2007 04 27

Seimo Informacinės plėtros komiteto ir

Seimo Europos reikalų komiteto

Europos informacijos centro Europos savaitės diskusija

 

,,Balso dialogų technologijos: kada prakalbinsime kompiuterį lietuviškai”

 

 VAIZDO ĮRAŠAS

FOTO

 

 PRANEŠIMAI

 

Algimantas Rudžionis

Kauno technologijos universiteto informacinių technologijų plėtros instituto darbuotojas

Balso dialogų technologijos: kada prakalbinsime kompiuterį lietuviškai

 

Algirdas Juozėnas

Valstybinio informacinės technologijos instituto Informacinių technologijų ir telekomunikacijų skyriaus vedėjas

Balso technologijų panaudojimas neįgaliesiems

 

Bernardas Šalna

Lietuvos teismo ekspertizės centro Fonoskopinių ekspertizių skyriaus vedėjas

Balso technologijų taikymas kriminalistikoje ir informacijos apsaugoje

 

Laimutis Telksnys

Matematikos ir informatikos instituto Atpažinimo procesų skyriaus vedėjas

Kaip dirbsime kompiuteriais po 2010-tų metų

 


 

2007 05 09

 Seimo Kaimo reikalų komiteto ir

Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro rengta Europos savaitės diskusija 

“LEADER PROGRAMOS PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS”

 

VAIZDO ĮRAŠAS

FOTO

PRANEŠIMAI

 

Jurgita Stakėnienė

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė

LEADER: Lietuvos patirtis ir perspektyvos

 

Rimantas Čiūtas

Lietuvos žemės ūkio universiteto

Kaimo regioninės plėtros centro vadovas

LEADER ir regioninė plėtra

 

Jolita Umbrasienė

Utenos regiono bendruomenės fondo direktorė

LEADER patirtis ir perspektyvos Aukštaitijoje

 

Guoda Burokienė

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Kaimo bendruomenės ir LEADER

 


 2007 05 09

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir

Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro rengta Europos savaitės diskusija 

”MOKSLAS IR MOKSLINIAI TYRIMAI EUROPOS SĄJUNGOJE

 

VAIZDO ĮRAŠAS

FOTO

 

PRANEŠIMAI

 

Birutė Mikulskienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų skyriaus vedėja

Lietuvos mokslinių tyrimų erdvė ir globalizacija

 

Prof. Zenonas RUDZIKAS

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas

Ar išnaudojame atsivėrusias galimybes mokslui plėtoti

 

Prof. Irena MISEVIČIENĖ

Kauno medicinos universiteto mokslo reikalų prorektorė

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Mokslo komiteto pirmininkė

Ar tapę Europos Sąjungos piliečiais esame ir galėtume būti sveikesni

 

Rimantas SKIRMANTAS

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros

Tarptautinių programų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Lietuva ES Bendrosiose programose – rezultatai ir perspektyvos

 


 2007 05 14

Seimo Nacionalinio saugumo ir ginybos komiteto ir

Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro rengta Europos savaitės diskusija 

”GINKLUOTĖS ĮISGIJIMŲ REGLAMENTAVIMAS ES IR NACIONALINIU LYGIU

 

VAIZDO ĮRAŠAS

FOTO

PRANEŠIMAI

 

Ona Tatolytė

Krašto apsaugos ministerijos l.e.p. sekretorė

Ginkluotės įsigijimų reglamentavimas ES ir nacionaliniu lygiu

 

Valdas Tutkus 

Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras

Lietuvos kariuomenės aprūpinimas ginkluote

 

Gintautas Mišeikis 

Ginklų fondo prie Vyriausybės direktorius

Ginklų fondo vaidmuo aprūpinant ginkluote fizinius ir juridinius asmenis

 

Dr. Algimantas Fedaravičius 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Pramonės, mokslo ir gynybos integracijos komiteto pirmininkas

Lietuvos gynybos mokslas ir pramonė

 


2007 05 16

 Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto ir

Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro rengta Europos savaitės diskusija 

”REGIONŲ VALDYMO TOBULINIMAS"

 

VAIZDO ĮRAŠAS

FOTO

PRANEŠIMAI

 

Giedrė Švedienė

Vidaus reikalų ministerijos sekretorė

Nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimas ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos regionų plėtrai administravimas, esant dabartinei administracinių teritorinių vienetų sistemai

 

Adolfas Norkūnas

Vidaus reikalų ministerijos

Teritorinio administravimo politikos skyriaus vedėjas

Apskričių valdymo pertvarkymas ir teritorinių valdymo subjektų tinklo racionalizavimas

 

Žymantas Svetikas

Mykolo Romerio universiteto

Strateginio valdymo katedros vedėjas

Naujoji regioninės plėtros politika ir stambesnių regionų formavimas

 

 


 2007 05 16

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir

Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro rengta Europos savaitės diskusija 

”KLIMATO KAITOS PROBLEMŲ SPRENDIMAS

 

VAIZDO ĮRAŠAS

 

FOTO

 

PRANEŠIMAI

 

Prof. Arūnas Bukantis

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas

Klimato atšilimas Lietuvoje ir pasaulyje

 

Vytautas Krušinskas

Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento atmosferos skyriaus vedėjas

Naujoji ES klimato kaitos politika

 

J.E. Colin Roberts

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje

Jungtinės Karalystės vyriausybės ir parlamento iniciatyvos klimato kaitos ir efektyvios energetikos srityje (anglų kalba)

 

Elena Taločkaitė

Viešosios įstaigos Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras konsultantė

Visuomenės švietimas klimato kaitos klausimais - Lietuvos nevyriausybinių organizacijų patirtis

 


 2007 05 21

Seimo Užsienio reikalų komiteto ir

Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro rengta Europos savaitės diskusija 

”EUROPOS KAIMYNYSTĖS POLITIKA IR CENTRINĖS AZIJOS STRATEGIJA

 

VAIZDO ĮRAŠAS

FOTO

PRANEŠIMAI

 

Laimonas Talat-Kelpša

Užsienio reikalų ministerijos sekretorius

Lietuvos indėlis formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką rytinėse Europos kaimynystės šalyse ir Vidurinės Azijos valstybėse

 

Jurgis Vilčinskas

Europos Komisijos atstovybės spaudos ir informacijos skyriaus vadovas

Naujausios Europos Sąjungos iniciatyvos Europos Kaimynystės politikos ir Viduriniosios Azijos atžvilgiu

 

prof. Vytautas Landsbergis

Europos Parlamento narys

Lietuvos artimoji ir tolimoji kaimynystė

 

prof. Vladimir Dounaev

Europos Humanitarinio Universiteto prorektorius

Europos kaimynystės politikos paribiai ir švietimo problemos: požiūris iš Baltarusijos (pranešimas rusų kalba)

 

dr. Dovilė JAKNIŪNAITĖ

Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų

instituto dėstytoja

Konkuruojančios kaimynystės sampratos: tarp Rusijos ir Europos Sąjungos


2007 05 23

Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Europos informacijos centro rengta Europos savaitės diskusija 

PAGRINDINIŲ TEISIŲ AGENTŪRA IR JOS ĮTAKA ŽMOGAUS TEISIŲ ĮTVIRTINIMUI EUROPOS SĄJUNGOJE"

 

VAIZDO ĮRAŠAS

FOTO

PRANEŠIMAI

 

Žmogaus teisės - pagrindinė ES vertybė

 

prof. Arvydas Matulionis

Socialinių tyrimų instituto direktorius, Lietuvos atstovas Europos komisijoje kovai su rasizmu ir netolerancija

Kovos su diskriminacija stiprinimas Europos Sąjungoje ir tarptautinių organizacijų rekomendacijos Lietuvai

 

Jurga Kasputienė

Užsienio reikalų ministerijos Daugiašalių santykių departamento Žmogaus teisių ir NVO skyriaus l.e.p. vedėja

Pagrindinių teisių agentūra ir jos vieta Europos žmogaus teisių architektūroje

 

Vygantė Milašiūtė

Teisingumo ministerijos l.e. Tarptautinės teisės departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros vaidmuo sprendžiant pagrindinių teisių ir žmogaus teisių santykio klausimą


2007 05 25

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto ir

Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro rengta Europos savaitės diskusija 

KAINŲ STABILUMO STRATEGIJA IR EURO ĮVEDIMO PERSPEKTYVOS LIETUVOJE"

VAIZDO ĮRAŠAS

FOTO

PRANEŠIMAI

 

Rolandas Kriščiūnas

Finansų ministerijos sekretorius

Kainų stabilumo strategija ir euro įvedimo perspektyvos Lietuvoje

 

Vytautas Kuokštis

Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertas

Euro įvedimo priemonės: teigiami ir neigiami aspektai

 

Stasys Kropas

Lietuvos banko Tarptautinių ryšių departamento direktorius

Euro įvedimo lūkesčių atidėjimas: dėl ko ir ar ilgam

 


2007 05 25

 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto ir

Seimo Europos reikalų komiteto Europos informacijos centro rengta Europos savaitės diskusija 

"ANTSVORIO, NUTUKIMO IR KITŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ ĮTAKA SVEIKATAI. PROBLEMŲ SPRENDIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE IR LIETUVOJE"

 

VAIZDO ĮRAŠAS

FOTO

PRANEŠIMAI

 

 

Aldona Gaižauskienė

Lietuvos Sveikatos Informacijos Centro direktorė

Lietuvos gyventojų sveikata Europos Sąjungos šalių kontekste

 

Jolanta Dičkutė

Europos Parlamento narė, Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pavaduojanti narė

Europa kovoje su antsvoriu ir nutukimu

 

dr. Almantas Kranauskas

Respublikinio mitybos centro direktoriaus pavaduotojas

Nutukimas, mityba ir sveikata

 

Edita Gavelienė

gydytoja dietologė

Nutukimo įtaka sveikatai

 

Zenonas Stanevičius

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  pavaduotojas

Maisto saugos ir kokybės kontrolė Lietuvoje

 

 

 

 

 

 
 
Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Prisegti dokumentą
komentarų nėra
      
 
 
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Birželis
    2018     
 
 
{Europa go}